Polskie Badania Marketingu Zintegrowanego

Wszystkie kluczowe dane o kanałach marketingu zintegrowanego

O badaniu

Polskie Badania Marketingu Zintegrowanego to wspólna inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB i Kantar Polska. Projekt jest realizowany od 2009 roku jako moduł w badaniach Target Group Index (TGI) – największego badania konsumenckiego w Polsce. Raport z badania to rzetelna i kompleksowa analiza wykorzystania kanałów marketingu bezpośredniego oraz ich postrzegania przez konsumentów, z uwzględnieniem ponad 20 najważniejszych branż.

To kompendium wiedzy o tym, jak konsumenci reagują na komunikację marketingową.

Go to Badanie Target Group Index

Badanie Target Group Index

Badanie Target Group Index to największe badanie konsumenckie w Polsce – obejmuje 20 000 wywiadów rocznie. Ponad 300 kategorii i 3500 marek. Głównym celem projektu jest opisywanie grup docelowych.

Go to Kanały marketingu bezpośredniego

Kanały marketingu bezpośredniego

Badanie obejmuje postrzeganie przesyłek adresowych i bezadresowych, SMSów i telefonów reklamowych, e-mail marketingu, programów lojalnościowych, akcji promocyjnych, loterii i konkursów.

Go to Wyniki badania i opinie ekspertów

Wyniki badania i opinie ekspertów

To wiedza gotowa do zastosowania przy planowaniu budżetu kampanii. Raport PBMZ zawiera wyniki badania dla poszczególnych kanałów komunikacji marketingowej, a także opinie ekspertów z wieloletnim doświadczeniem.

Go to Voucher na raport szczegółowy

Voucher na raport szczegółowy

Sprawdź, który kanał komunikacji najskuteczniej działa na Twoich klientów. Kupując raport PBMZ otrzymujesz voucher rabatowy na przygotowanie raportu szczegółowego dla wybranej kategorii produktowej.

Raport PBMZ to obowiązkowa pozycja dla marketerów i agencji marketingowych

Misją SMB jest popularyzowanie wiedzy o marketingu bezpośrednim, dlatego raport PBMZ oferujemy w bardzo atrakcyjnej cenie, wielokrotnie niższej niż w przypadku zlecenia indywidualnych badań.

Cena raportu Polskie Badania Marketingu Zintegrowanego 2018:
Członkowie SMB - 1 250 zł netto
Pozostałe firmy - 2 500 zł netto

Marketing zintegrowany

Przesyłki pocztowe | Telefony reklamowe | Infolinie | SMSy reklamowe | E-mail marketing | Programy lojalnościowe | Loterie | Konkursy | Akcje promocyjne
Zasięg kanałów direct marketingu

Dzięki bliskiej, już 10-letniej, współpracy Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB z Kantar, udało się przygotować unikalne opracowanie, które zawiera informacje o skuteczności narzędzi marketingu bezpośredniego.

Każdy nabywca raportu PBMZ otrzymuje również voucher rabatowy na przygotowanie raportu szczegółowego dla wybranej kategorii produktowej. Publikacja to ogromna dawka wiedzy o klientach i ich reakcji na marketing bezpośredni. Do wyboru blisko 350 kategorii produktowych.

  • wszyscy badani

  • badani posiadają telefon stacjonarny lub komórkowy

  • badani posiadają telefon komórkowy

  • badani korzystają z poczty e-mail

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB istnieje od 1995 roku. Jest najważniejszą organizacją non-profit, której misją jest integracja, edukacja oraz rozwój polskiego rynku marketingu bezpośredniego i interaktywnego, w szczególności poprzez standaryzację i promocję najlepszych praktyk działania. SMB zrzesza profesjonalne i najbardziej dynamiczne firmy działające w obszarze marketingu bezpośredniego i interaktywnego, które przestrzegają najwyższych standardów etycznych.

Kantar Millward Brown istnieje od 1990 roku. Rozwój zasobów intelektualnych i logistycznych instytutu zapewnił mu pozycję lidera badań rynku i opinii w Polsce i na całym obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Priorytetem w działalności badawczej Kantar Millward Brown jest zdobywanie doświadczenia i wiedzy o konsumencie i przekazywanie ich Klientom w taki sposób, aby mogły się one zamienić w sukces marketingowy. Instytut realizuje badania zarówno za pomocą tradycyjnych i sprawdzonych metod, jak i przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć techniki informatycznej.

kontakt

Chcesz zamówić raport? Napisz do nas wiadomość
 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych w celu przekazania informacji i formularza zamówienia na raport "Polskie Badania Marketingu Zintegrowanego" przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10. Jestem świadomy tego, że przysługuje mi prawo do kontroli przetwarzanych danych, które mnie dotyczą, a także prawo ich poprawiania.